شاهرخ قشقایی

شاهرخ قشقایی

کنترل کیفی جوش

۱ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | مالخلیفه
بازرس کنترل کیفیت
شرکت فرایند صنعت کیان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
بازرس کنترل کیفیت
شرکت فرایند صنعت کیان
خط لوله "۵۶انتقال گاز دهگلان میاندوآب واتمام کار علت ترک کار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست اجرا
شرکت پدرام گستر
علت ترک کار موقعیت شغلی بالاتر و اتمام کار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
بازرس کنترل کیفیت
شرکت جهاد نصر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بازرس کنترل کیفیت
فرایندصنعت کیان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات