مریم حقی

مریم حقی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات