سمیرا غلامی

سمیرا غلامی

کارشناسی ارشد شیلات

۱ارتباط ۰مهارت
مازندران | تنکابن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزش
توضیحات