شهرام پورشریف

شهرام پورشریف

تراشکار - ماشینکار - قالبساز سنبه وماتریس - قالبساز پلاستیک - نقشه کش - طراح قالب

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
طراح صنعتی
شرکت روشنایی مازی نور
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی بابل
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بابل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مدارک و گواهی‌نامه ها
نقشه خوانی صنعتی
۱۳۸۹
نقشه خوانی صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار نقشه کشی صنعتی CATIA
۱۳۸۶
نرم افزار نقشه کشی صنعتی CATIA
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار نقشه کشی صنعتی مکانیکال
۱۳۸۶
نرم افزار نقشه کشی صنعتی مکانیکال
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار نقشه کشی صنعتی اتوکد
۱۳۸۶
نرم افزار نقشه کشی صنعتی اتوکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تراشکاری
۱۳۸۲
تراشکاری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مقدار ساعت گذرانده شده 900 ساعت
ICDL درجه دو
۱۳۸۲
ICDL درجه دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
طراح صنعتی
شرکت روشنایی مازی نور
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
اپراتور دستگاه
شرکت ماشین سازی پولادگران
اپراتور دستگاه سنگ محور چینی بودم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات