محمد صادق عزیزی

محمد صادق عزیزی

برنامه نویس NET. در شرکت اناد صنعت سپهر

۱ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس NET.
شرکت آناد صنعت سپهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
SQL Server
SQL Server
مجتمع فنی تهران
#C
#C
مجتمع فنی تهران
ASP.NET MVC
ASP.NET MVC
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
برنامه نویس NET.
شرکت آناد صنعت سپهر
پروژه‌ها
وب اپلیکیشن شرکت پست (کد پستی کل کشور)
برنامه نویس NET. در شرکت آناد صنعت سپهر
• پیاده سازی با Framework شخص سوم بر پایه SOA
• استفاده از ASP.Net WebForm و ASP.Net MVC
• استفاده از Entityframework DataBaseFirst
• آشنا شدن با نحوه ی تحلیل و طراحی
کار با اطلاعات GPS
برنامه نویس NET. در شرکت آناد صنعت سپهر
• با استفاده از socket programming
• کار با TCP/UDP
• استفاده از Async /Await
برنامه نویس NET. در شرکت آناد صنعت سپهر
• توسعه داده شده با معماری ASP.Net MVC
• استفاده از Entityframework CodeFirst
• طراحی UI با html , css , bootstrap , javascript
پیاده سازی ویندوز سرویس windows active service
• آشنا شدن با Redis DataBase
• کار با MultiThreading / Parallel
پیاده سازی وب سرویس soap
برنامه نویس NET. در شرکت آناد صنعت سپهر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
من علاقه زیادی به یادگیری دارم و سعی میکنم روز به روز اراده خود را برای پیشرفت کاری ام بیشتر کنم. یکی از توانایی هایی که در خود میبینم توانایی حل مشکل و مسئولیت پذیری است که در حال پرورش ان در خود هستم و شوق فراوانی برای کار در شرکتی که راه برای پیشرفت باز است، دارم تا بتوانم توانایی های خود را نشان بدهم و به به توانایی هایم بیافزایم.