علی قجاوند

علی قجاوند

مهندس کامپیوتر

۰ارتباط ۷مهارت
خوزستان | اهواز
خدمات و صندوق دار
فروشگاه زنجیره ای رفاه
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
۱۳۹۷
مدرک CCNA 200-120 شبکه سیسکو
آموزشگاه کندو تهران
207594
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
خدمات و صندوق دار
فروشگاه زنجیره ای رفاه
حقوق اینجانب ۱ میلیون تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارگر ساده
صنایع چوب معرف
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
فروشنده و عکاس
عکاسی مهرشاد
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات