مجتبی اکبری

مجتبی اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات