شهاب الدین پرنمازه

شهاب الدین پرنمازه

بهره بردار

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
بهره‌بردار
نیروگاه
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
بهره‌بردار
نیروگاه
علاقه شدید به بهره‌برداری وتعمیرات قطعات نیروگاهی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دستیار سرپرست اجرایی
راه آهن
احداث خط راه آهن کرمانشاه به ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
دستیار سرپرست
سایپا کاشان
کنترل نهایی قطعات بدنه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
سرپرست تعمیر نگهداری
کارخانه ایسگرا
سرپرست تعمیر دستگاهای غالب ریزی
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
سرپرست اجرایی
کارخانه قند
مدیر اجرایی کلیه امور تولیدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات