مهدی بهادریان

مهدی بهادریان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۲۷مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس وب
سازمان دولتی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس وب
سازمان دولتی
متخصص برنامه نویس java web
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مهندس پشتیبانی فنی
ستاد کل نیروی انسانی سپاه
پشتیبانی و توسعه سامانه جامع نیروی انسانی سپاه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
توسعه دهنده وب
تیم نرم افزاری
همکاری با تیم نرم افزاری در جهت تولید و توسعه نرم افزار ها و سامانه های تحت وب به صورت پروژه ای
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
برنامه نویس وب
ایران سیستم
همکاری با شرکت ایران سیستم به صورت پروژه ای
پروژه‌ها
۱۳۹۶
سامانه CRM
این نرم افزار طبق نیازمندیهای سازمان این سامانه به جمع آوری اطلاعات پروژه ها ، سازمان ها و افراد در ارتباط با سازمان پرداخته و دارای داشبورد گزارش گیری شخصی سازی شده می باشد.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سامانه سما
یک سامانه آماری با هدف جمع آوری اطلاعات در مقیاس کشور می باشد که در نهایت منجر به ارائه گزارشاتی به ذینفعان پروژه می کند تا در تصمیم گیری های مورد نیاز کمک کنند.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سامانه شهرداری ایران سیستم(تحت وب)
مشاور نرم افزار در ایران سیستم
پروژه های سازمانی
برنامه نویس وب در سازمان دولتی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش برنامه نویسی وب (ASP.net)
توضیحات