حامد فلاح رضایی

حامد فلاح رضایی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT تحلیلگر کسب و کار
بیمه کارآفرین
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پرند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور پرند
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
IT تحلیلگر کسب و کار
بیمه کارآفرین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
IT مدیر بخش
امین سیما
پروژه‌ها
۱۳۹۶
deep Seach
درجه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه پیام نور پرند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات