محمد احمدی

محمد احمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات