سحر قلی زاده

سحر قلی زاده

کارشناسی فناوری اطلاعات مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | دورود
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات