مونا پویان

مونا پویان

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL
موسسه نصرانسان
توضیحات