کسرا رستمی

کسرا رستمی

تکنسین یخچال و فریزر

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
اپراتور تجهیزات
رنه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
HSE-MS
کامیاران
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
اپراتور تجهیزات
رنه
نمودارگیر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات