الهه بدری

الهه بدری

در زمینه طب سنتی و فروشندگی گیاهان دارویی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
مدارک و گواهی‌نامه ها
فروشندگی گیاهان دارویی.کاربر گیاهان دارویی. طب سنتی. کاربر اسانس.فراوری زنبور عسل
فروشندگی گیاهان دارویی.کاربر گیاهان دارویی. طب سنتی. کاربر اسانس.فراوری زنبور عسل
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات