پیمان رحیمی

پیمان رحیمی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۱ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | پاوه
دفتر فنی
آب وفاضلاب
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی روانسر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی روانسر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۷۴ - ۱۳۷۶
کاردانی مهندسی عمران نقشه کشی ساختمان
تجارب کاری
۱۳۷۹ اکنون
دفتر فنی
آب وفاضلاب
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات