زهرا سنگین قصر

زهرا سنگین قصر

کارشناسی علوم کامپیوتر

۷۵ارتباط ۳۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدرس آموزش آنلاین
تولید محتوا
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
کارور فتوشاپ
فنی حرفه ای کشور
۱۳۹۳
Icdl1
فنی حرفه ای کشور
۱۳۹۳
Icdl2
فنی حرفه ای کشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدرس آموزش آنلاین
تولید محتوا
به عنوان کارمند تولید محتوا در زمینه آموزش های نرم افزارهای عمومی و تخصصی و همچنین مهارت ICDL درجه یک و دو و کلیه ویندوز ها (۷،۸.۱،۱۰)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارآموز
خدمات کامپیوتری
در این خدمات کار تعمیرات سخت افزاری ،راه اندازی سیستم جدید ، نصب برنامه های نرم افزاری انجام میدادم .
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
فنی مهندسی
در این شرکت دارای سمت کارمندی انجام اموری مثل تایپ در ورد ،کار با اکسل ،پرینت و پاسخ گویی تلفن و پیگیری سفارشات
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
آموزش کامل ویندوز همراه با نرم افزار های جانبی همراه با تصاویر مرحله به مرحله با کلیه روش های ممکن در هر عملکرد .
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پرتکل های مدیریت ارتباط بی سیم میکروتیک
درجه کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
آموزش کامل ویندوز همراه با نرم افزار های جانبی همراه با تصاویر مرحله به مرحله با کلیه روش های ممکن در هر عملکرد .
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
تکمیل در ۱۹۰ بخش اموزشی به صورت متنی
مهارت ها
| ۴۸نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیمحمد پاکزادسجاد رییسیآرش ابراهیمی پور
| ۴۶نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۴۵نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۴۴نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۴۲نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۴۱نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۳۸نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۳۷نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۳۷نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۳۵نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۹نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسیآرش ابراهیمی پورحجت جهانی
| ۶نفر
مهدی جلالیلیلا حسینیسجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۳نفر
سجاد رییسی
| ۲نفر
سجاد رییسی
| ۲نفر
سجاد رییسی
| ۲نفر
سجاد رییسی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات