زهرا سنگین قصر

زهرا سنگین قصر

کارشناسی علوم کامپیوتر

۷۵ارتباط ۲۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدرس ICDL
آموزشگاه کامپیوتر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
کارور فتوشاپ
فنی حرفه ای کشور
۱۳۹۳
Icdl1
فنی حرفه ای کشور
۱۳۹۳
Icdl2
فنی حرفه ای کشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدرس ICDL
آموزشگاه کامپیوتر
به عنوان مدرس ICDL در آموزشگاه های وابسته به فنی حرفه ای تدریس می کنم.
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
معاون اجرایی
دبستان دوره اول و دوم
دارای گزینش آموزش و پرورش
۱۳۹۶ اکنون
مدرس آموزش آنلاین
تولید محتوا
به عنوان کارمند تولید محتوا در زمینه آموزش های نرم افزارهای عمومی و تخصصی و همچنین مهارت ICDL درجه یک و دو و کلیه ویندوز ها (۷،۸.۱،۱۰)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارآموز
خدمات کامپیوتری
در این خدمات کار تعمیرات سخت افزاری ،راه اندازی سیستم جدید ، نصب برنامه های نرم افزاری انجام میدادم .
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
فنی مهندسی
در این شرکت دارای سمت کارمندی انجام اموری مثل تایپ در ورد ،کار با اکسل ،پرینت و پاسخ گویی تلفن و پیگیری سفارشات
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
آموزش کامل ویندوز همراه با نرم افزار های جانبی همراه با تصاویر مرحله به مرحله با کلیه روش های ممکن در هر عملکرد .
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پرتکل های مدیریت ارتباط بی سیم میکروتیک
درجه کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
آموزش کامل ویندوز همراه با نرم افزار های جانبی همراه با تصاویر مرحله به مرحله با کلیه روش های ممکن در هر عملکرد .
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدرس آموزش آنلاین در تولید محتوا
تکمیل در ۱۹۰ بخش اموزشی به صورت متنی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات