ابوالفضل اسکندری

ابوالفضل اسکندری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۳ارتباط ۰مهارت
فارس | کازرون
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۸۵ اکنون
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سلام.جویای کار هستم حقوقش مهم نیست فقط میخام کار یاد بگیرم