زهرا یاوری

زهرا یاوری

کارشناسی زیست شناسی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زیست شناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات