محسن کمالی

محسن کمالی

کارشناسی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
روانشناس
سازمان زندانها
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی روانشناسی عمومی
مدارک و گواهی‌نامه ها
mmt
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
روانشناس
سازمان زندانها
به عنوان روانشناس در واحد بهداشت درمان قسمت درمان نگهدارنده mmt مشغول به کار هستم.
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
بنده به مدت سه سال است که به عنوان روانشناس به صورت پاره وقت در مرکز درمان نگهدارنده مژده رهایی مشغول به کار میباشم.