زهرا شهبازی

زهرا شهبازی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱ارتباط ۲مهارت
گیلان | رشت
مدرس
اموزشگاه زبان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
اموزشگاه زبان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دارای مدرک pre IELTS