سیده سمیرا موسوی

سیده سمیرا موسوی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات