سروه صابری

سروه صابری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT،طراحی صفحات وب

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات