امیرعباس مرادی

امیرعباس مرادی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۲ارتباط ۳مهارت
فارس | شیراز
کارشناس برق
شرکت پیمان تهویه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس برق
شرکت پیمان تهویه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناس دفترفنی
شرکت گسترش ونوسازی صنایع ایرانیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات