رامتین چرغنده

رامتین چرغنده

مدرس نرم افزارهای معماری و گرافیکی

۶۸ارتباط ۱۷مهارت
تهران | شهریار
مدیر عامل
مدیر پروژه هوش معماری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سناباد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سناباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه فنی حرفه ای سبزوار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
فناوری بیم BIM
موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
۱۳۹۴
تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار HSE
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
140927
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر عامل
مدیر پروژه هوش معماری
ساخت سایت و ارتباطات شبکه های اجتماعی حوزه معماری(فراتر از معماری) و ساخت اپلیکیشن هوش معماری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
رویای آکادمی مهرازی
پروژه‌ها
۱۳۹۷
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگذاری این همایش در دانشگاه های دولتی الزهرا، غیر انتفاعی خاوران و غیر انتفاعی توس
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگزاری این همایش ها در بیشتر دانشگاه های مشهد مقدس
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
مرجع جامع و کاربردی Archicad20
فدک ایساتیس
کتاب مربوط به دانشجویان و اساتید رشته معماری و هنر آموزان نرم افزاری
مهارت ها
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمامحمد قبادی
| ۲۷نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمارضا احمدی
| ۲۶نفر
محمد ملکیشیما شیماعلی نامدارmahdi rezazadehرضا احمدی
| ۲۵نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehمهدی ابراهیمیسهیلا ایزدی
| ۲۳نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدی
| ۲۲نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehشیما شیماسهیلا ایزدی
| ۲۲نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمامهدی ابراهیمی
| ۲۱نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehشیما شیماسهیلا ایزدی
| ۲۱نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدی
| ۲۰نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehمهدی ابراهیمیسهیلا ایزدی
| ۱۹نفر
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدی
محمد ملکیعلی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدی
| ۳نفر
محمد ملکی
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
تدریس نرم افزارهای مهندسی معماری
درجه کاردانی معماری از دانشگاه فنی حرفه ای سبزوار
دوره آموزشی تربیت مدرس نرم افزاری
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگزاری دوره های آموزشی مجازی فاز صفر تا 3 معماری
مدیر عامل در مدیر پروژه هوش معماری
آموزش آرشیکد
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
توضیحات