رامتین چرغنده

رامتین چرغنده

مدرس نرم افزارهای معماری و گرافیکی

۶۸ارتباط ۱۷مهارت
تهران | شهریار
مدیر عامل
مدیر پروژه هوش معماری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سناباد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سناباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه فنی حرفه ای سبزوار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
فناوری بیم BIM
موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
۱۳۹۴
تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار HSE
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
140927
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر عامل
مدیر پروژه هوش معماری
ساخت سایت و ارتباطات شبکه های اجتماعی حوزه معماری(فراتر از معماری) و ساخت اپلیکیشن هوش معماری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
رویای آکادمی مهرازی
پروژه‌ها
۱۳۹۷
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگذاری این همایش در دانشگاه های دولتی الزهرا، غیر انتفاعی خاوران و غیر انتفاعی توس
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگزاری این همایش ها در بیشتر دانشگاه های مشهد مقدس
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
مرجع جامع و کاربردی Archicad20
فدک ایساتیس
کتاب مربوط به دانشجویان و اساتید رشته معماری و هنر آموزان نرم افزاری
مهارت ها
علی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمامحمد قبادیمهدی ابراهیمی
| ۲۵نفر
علی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمارضا احمدیمهدی ابراهیمی
| ۲۴نفر
شیما شیماعلی نامدارmahdi rezazadehرضا احمدیمهدی پرور
| ۲۳نفر
علی نامدارmahdi rezazadehمهدی ابراهیمیسهیلا ایزدیmona abedi
| ۲۱نفر
علی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدیmona abedi
| ۲۰نفر
علی نامدارmahdi rezazadehشیما شیماسهیلا ایزدیmona abedi
| ۲۰نفر
علی نامدارmahdi rezazadehشیما شیمامهدی ابراهیمیرضا آریافر
| ۱۹نفر
علی نامدارmahdi rezazadehشیما شیماسهیلا ایزدیmona abedi
| ۱۹نفر
علی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدیmona abedi
| ۱۸نفر
علی نامدارmahdi rezazadehمهدی ابراهیمیسهیلا ایزدیmona abedi
| ۱۷نفر
علی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدیmona abedi
علی نامدارmahdi rezazadehرضا آریافرسهیلا ایزدیmona abedi
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
تدریس نرم افزارهای مهندسی معماری
درجه کاردانی معماری از دانشگاه فنی حرفه ای سبزوار
دوره آموزشی تربیت مدرس نرم افزاری
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
برگزاری دوره های آموزشی مجازی فاز صفر تا 3 معماری
مدیر عامل در مدیر پروژه هوش معماری
آموزش آرشیکد
مدیر عامل در رویای آکادمی مهرازی
توضیحات