محمد حسنی

محمد حسنی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۲ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
مدیر مهندسی برق
سیم لاکی یزد - نخ آفتاب یزد - سعادت نساجان یزد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۶۹ - ۱۳۷۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۷۷ اکنون
مدیر مهندسی برق
سیم لاکی یزد - نخ آفتاب یزد - سعادت نساجان یزد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات