مهدی اعظمی

مهدی اعظمی

دکترای انگل شناسی پزشکی

۶ارتباط ۱۳مهارت
اصفهان | گلدشت
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه دکتر بزرگی
دکترا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۹۲ اکنون
دکترا آزمایشگاه انگل شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
آشنایی با بیولومینسانس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۲
کارگاه BacTec
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۲
بیوانفورماتیک
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۲
آشنایی با بانک های اطلاعاتی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۹۲
MPhil
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۸۳
گواهی نامه خلاقیت و ایده پردازی
گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
۱۳۸۱
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۷۹
لیسانس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۷۷
فوق دیپلم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه دکتر بزرگی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس ارشد آزمایشگاه
بیمارستان تخصصی رز
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس آزمایشگاه
بیمارستان حضرت حجت ابن الحسن العسگری (عج)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
محقق و دانشجوی دکترای تخصصی
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی پروفسور البرزی شیراز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناس آزمایشگاه
بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر بقایی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناس ارشد آزمایشگاه تشخیص طبی
بیمارستان 577 ارتش
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
معاونت پژوهشی
شتاب رشد ماهور
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
معاونت آموشی
موسسه فرهنگی اموزشی امام جعفر صادق(ع)
مهارت ها
| ۲نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۲نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۲نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۲نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
| ۱نفر
بیرانوند انجام پایان نامه
بیرانوند انجام پایان نامه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
- داور چندین ژورنال انگلیسی زبان خارجی ایندکس شده در ISI و PubMed
- داور چندی مجله فارسی زبان علمی و پژوهشی داخلی
- شناسایی و ثبت جهانی سه ژنوتیپ جدید انگل کریپتوسپوریدیوم
- رتبه دوم پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده در دومین جشنواره پایان نامه های دانشجویی کشور
- دریافت جایزه رتبه دوم محقق جوان از کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
- مدرس دروس مختلف دانشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، ئانشگاه پیام نور اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، موسسه آموزشی غیر انتفاعی دانش پژوهان اصفهان