نغمه پاشا

نغمه پاشا

کارشناسی زیست شناسی ژنتیک

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مسئول دفتر- دستیار مدیرعامل- کارشناس منابع انسانی- صندوقدار
شرکت THEOne
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر- دستیار مدیرعامل- کارشناس منابع انسانی- صندوقدار
شرکت THEOne
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره Coaching
درجه کارشناسی زیست شناسی ژنتیک از دانشگاه علوم پزشکی تهران
توضیحات