پروانه قرایی

پروانه قرایی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۹ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
محاسب سازه
شرکت آبراک
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ
تحصیلات
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صدرالمتالهین (صدرا)
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
محاسب سازه
شرکت آبراک
فعالیت شرکت: طراحی و اجرای سازه های بتنی با دال مجوف
تولید کننده قالب های یوبوت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس خدمات مهندسی
مهندسین مشاور زمین کاوان جنوب
فعالیت شرکت: ژئوتکنیت و آزمایشگاه خاک
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
فوتوگرامتریست
مهندسین مشاور برد کوتاه
فعالیت شرکت: نقشه برداری و فوتوگرامتری برد کوتاه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
محاسبات سازه پیشرفته
محاسب سازه در شرکت آبراک
توضیحات