عباس روزبهانی

عباس روزبهانی

کارشناسی HSE

۰ارتباط ۱مهارت
همدان | ملایر
سرپرست واحد
فرایند سازان انرژی
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست واحد
فرایند سازان انرژی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات