میکاییل باش قره

میکاییل باش قره

کارشناسی ارشد GIS

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | آق قلا
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی GIS
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات