یعقوب خضری کدخدا

یعقوب خضری کدخدا

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ارومیه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
طرازپرداز
پروژه‌ها
سنتز نانوذرات وکاربرددرتصفیه پساب های صنعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات