حسیم قادری

حسیم قادری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی

۶ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | جوانرود
حسابدار ارشد
کارخانه دانه بندی شن و ماسه و بتن آماده شهید قادر کامرانی
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
حسابدار ارشد
کارخانه دانه بندی شن و ماسه و بتن آماده شهید قادر کامرانی
طی یکساله مدیر داخلی کارخانه نیز بودم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات