محسن جهانشاهی

محسن جهانشاهی

کارشناسی علوم سیاسی-کارشناسی حقوق-کارشناسی ارشد علوم سیاسی-دکتری علوم سیاسی ومسایل ایران

۵۲ارتباط ۰مهارت
کرمان | سیر جان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی بافت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بافت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
دکترا علوم سیاسی مسایل ایران
دانشگاه پیام نور سیرجان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی بافت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی علوم سیاسی
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۸
چرایی و چگونگی نمایندگان مجلس
انتشارات نوروزی
۱۳۹۳-۰۴
علل وقوع جرم وتاثیر جغرافیای شهری در شکل گیری ان
نوروزی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات