هادی طرفی

هادی طرفی

برنامه نویس اندروید - کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۸مهارت
خوزستان | اهواز
IT مدیر بخش
شورای شهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه نویسی
۱۳۹۴
برنامه نویسی
شرکت انستیتو ایزایران
موسسه دیسون اهواز
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
IT مدیر بخش
شورای شهر
۱۳۹۳ اکنون
برنامه نویس اندروید
پویاپردازان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
IT مدیر بخش
دانشگاه آزاد
پروژه‌ها
برنامه های مختلف اندرویدی
برای اشخاص و موسسات مختلف
اپ اندرویدی سفارش آنلاین غذا
برنامه نویس اندروید در پویاپردازان
اپ اندرویدی مربیگری زندگی
برنامه نویس اندروید در پویاپردازان
اپ مربیگری زندگی (موسسه ی امید زندگی)
با امکان استفاده آنلاین و آفلاین
اپ اندرویدی اداره کل تامین اجتماعی
برنامه نویس اندروید در پویاپردازان
جهت استفاده مدیران تامین اجتماعی استان خوزستان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
خلاق با انگیزه با استعداد و دارای روحیه کار تیمی