مجتبی رضایی

مجتبی رضایی

دکترا حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات