محمد محمد کرمی

محمد محمد کرمی

کارشناسی مهندسی شیمی

۱ارتباط ۶مهارت
بوشهر | برازجان
اپراتور
اویکو
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
اپراتور
اویکو
پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای ترین گازی ( شیرین سازی و اب زدایی و بازیافت اتان )
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
دانشجو کارآموز
شیرین غزال دایتی
به عنوان کمک محقق دکتر مهران بد در بررسی علل خوردگی خطوط بخار و کندانس برگشتی