سروش کریمی

سروش کریمی

کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۱۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
IT کارشناس
دفتر پیشخوان تبسم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
IT کارشناس
دفتر پیشخوان تبسم
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
و .....
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ساخت ربات هوشمند نگهدارنده اسلحه ( پردازش تصویر )
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ساخت سیستم های امنیتی ( پردازش تصویر )
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
ساخت تفنگ هوشمند غزال ( پردازش تصویر )
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراحی و ساخت سلاح هوشمند نظامی ( پردارش تصویر )
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تخصص اصلی من در برنامه نویسی با زبان های روز دنیا در شاخه برنامه نویسی زنده یا همون پردازش تصویر real time هست