احمدرضا چکاوکی

احمدرضا چکاوکی

حسابدار

۰ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
کمک حسابدار
فست فود
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کمک حسابدار
فست فود
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
پخش مرغ
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
حسابدار و کنترلر
هایپر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کار آموز
موسسه حسابداری
توضیحات
در حال انجام خدمت سربازی هستم و به دنبال کار پاره وقت جهت بعد از ظهر ها.۷ماه از خدمت سربازیم بیشتر نمونده و رو به اتمام هست.