سیدمصطفی برهانی نسب

سیدمصطفی برهانی نسب

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۸ارتباط ۰مهارت
فارس | مهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات