سید حمید فیاض جهانی

سید حمید فیاض جهانی

حسابدار مالی

۱ارتباط ۴مهارت
تهران | اندیشه
حسابدار ارشد
شرکت طبیعت سبز میهن
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 24 تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 24 تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
مدارک و گواهی‌نامه ها
ترخیص و واردات و صادرات کالا - ثبت سفارشات خارجی
سازمان توسعه و تجارت اداره بازرگانی - موسسه صنعتی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار ارشد
شرکت طبیعت سبز میهن
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار ارشد صندوق
شرکت خودروسازی گروه بهمن
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرپرست حسابداری
شرکت صنعتی آما
۱۳۸۲ - ۱۳۹۲
کارمند حسابداری
شرکت لبنیات دوکا
۱۳۷۸ - ۱۳۸۹
ساخت و تولید
شرکت لبنیات پاک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات