امین وفادار

امین وفادار

خلبان؛ کارشناس هوانوردی و مدیریت پروژه

۰ارتباط ۱۴مهارت
تهران | تهران
متخصص پروژه
شرکت سرمایه گذاری سپهر سپنتا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی فنون و خدمات هوایی تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه خلبانی تجاری
سازمان هواپیمایی کشوری
مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
مرکز آموزش بازرگانی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
متخصص پروژه
شرکت سرمایه گذاری سپهر سپنتا
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
دستیار پروژه
شرکت هواپیمایی اترک
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدیر توسعه آموزش
مرکز آموزش هواپیمایی تهران ایر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مشاور توسعه آموزش
مرکز آموزش علوم هواپیمایی آریانا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مهندس تحقیق و توسعه
شرکت بین المللی توسعه و سرمایه گذاری هوانوردی آرنا
پروژه‌ها
مطالعه تاکسی هوایی در کشور
متخصص پروژه در شرکت سرمایه گذاری سپهر سپنتا
مطالعه حمل و نقل هوایی کشور
مهندس تحقیق و توسعه در شرکت بین المللی توسعه و سرمایه گذاری هوانوردی آرنا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
کره‌ای | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Corporate Strategy
University of London
Innovation Management
Rotterdam School of Management, Erasmus University
توضیحات