آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

National Geography Organization of Armed Forces of Iran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از یزد، 6 درصد از مرکزی، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از سایر استان ها، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از البرز، 6 درصد از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کاردانی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی فتوگرامتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی طراحی پارچه و لباس دوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %