دانشگاه آزاد اسلامی آباده

دانشگاه آزاد اسلامی آباده

Islamic Azad University of Abadeh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
آباده

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آباده در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آباده در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 9 درصد از چهارمحال و بختیاری، 9 درصد از کرمان، 9 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آباده در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی تاریخ
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی پزشکی پرتوپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی هسته ای پرتو پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد تاریخ ایران و اسلام
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی ریاضی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاربران منتخب