محمد روان شاد

محمد روان شاد

کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

۱۰۲ارتباط ۳۳مهارت
فارس | قادرآباد
کارشناس بسیج سازندگی و اردوهای جهادی
بسیج سازندگی سپاه فجر فارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی ریاضی دبیری
معدل۱۶.۸۵
دانشگاه آزاد اسلامی آباده
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی ریاضی دبیری
معدل ۱۵.۴۲
-
دیپلم علوم تجربی
معدل ۱۶.۲۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
آمرین سطح۳
مرکز احیا واجب فراموش شده
آمرین سطح۲
مرکز احیا واجب فراموش شده
آمرین سطح یک
مرکز احیا واجبذفراموش شده
بینش مطهر
موسسه فرهنگی وهنر بینش مطهر
حکم مدیریت مالی واجرایی
نفت وگاز پتروسینا آریا
حکم مدیریت انبار
مرکز مدیریت پسماند های صنعتی وویژه کشور
مسیول اداری ومالی وپشتیبانی
بینش مطهر شمال فارس
کمربند زرد نارنجی سبز و آبی کاراته
فدراسیون کاراته
Icdl1
Icdl1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Icdl2
Icdl2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
حسابداری صنعتی
آموزشگاه رهپویان
مهارت کسب و کار
اداره کار و امور اجتماعی استان فارس
مهارتهای هفتگانه ایمنی
شرکت نفت و گاز سپانیر
مدیریت دانش نویسی
شرکت نفت و گاز سپانیر
گواهینامه کنترل کیفیت ۹۰۰۰۱_۱۴۰۰۰_۲۹۰۰۰و....
شرکت نفت و گاز سپانیر
بازرس داخلی کنترل کیفیت
شرکت نفت و گاز سپانیر
خبرنگاری
ایسکانیوز دانشجویی
گواهینامه پایه دوم
گواهینامه پایه دوم
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تربیت مربی قران
شرکت نفت و گاز سپانیر
تداوم عقیدتی فرماندهان سپاه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
طرح معرفت
سپاه پاسداران
تداوم عقیدتی
شرکت نفت و گاز سپانیر
کمربند زرد و آبی و سبز تکواندو
فدراسیون تکواندو
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس بسیج سازندگی و اردوهای جهادی
بسیج سازندگی سپاه فجر فارس
۱۳۹۷ اکنون
مسءول آموزش و هماهنگی
موسسه فرهنگی و هنری بینش مطهر شمال فارس
۱۳۹۷ اکنون
مسئول هماهنگی اداری و مالی و پشتیبانی دبیرخانه بینش مطهر شمال فارس
موسسه بینش مطهر
۱۳۹۷ اکنون
استاد
بینش مطهر شمال فارس
۱۳۹۷ اکنون
آزاد
خویش فرما
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر داخلی وپذیرش
هتل امیرکبیر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر داخلی و پذیرش
هتل فردوسی شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیریت انبارها
مپصا (مرکز مدیریت پسماند های صنعتی وویژه کشور )
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
مدیر مالی اجرایی معاونت اداری پشتیبانی
شرکت نفت وگاز سپانیر (قرارگاه خاتم النبیاء)
در این مدت اینجانب کارشناس فنی کالا سیستم هوشمند مسئول دفتر ریاست کارگاه نیز بوده ام
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
معلم ریاضیات دبیرستان
آموزش وپرورش
اینجانب به صورت آزاد همکاری داشته ام درضمن مدت ۶ ماه مدرس دارالقرآن ولی عصر آن سازمان نیز بوده ام و تدریس قرآن نموده ام
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
خط پاستوریزه آبلیمو
مواد غذایی یک ویک
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
صنعت ومعدن
مدیریت انبارها در مپصا (مرکز مدیریت پسماند های صنعتی وویژه کشور )
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
نفت و گاز پالایشگاه گاز فازهای ۲۲۲۳,۲۴ پارس جنوبی
مدیر مالی اجرایی معاونت اداری پشتیبانی در شرکت نفت وگاز سپانیر (قرارگاه خاتم النبیاء)
مهارت ها
| ۵۳نفر
محمد شالومجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیانناصیح رحیمی
| ۵۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیانناصیح رحیمی
| ۵۱نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیانناصیح رحیمی
| ۴۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیانعلیرضا محمدی
| ۴۵نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاناکبر افتخاریرضا غفاری
| ۴۴نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاناکبر افتخاریرضا غفاری
| ۱۵نفر
حسین جغراتیاناکبر افتخاریرضا غفاریghasem ahmadiمریم سبحانی فرد
| ۱۴نفر
حسین جغراتیاناکبر افتخاریرضا غفاریghasem ahmadiمریم سبحانی فرد
| ۱۱نفر
حسین جغراتیاناکبر افتخاریرضا غفاریghasem ahmadiمریم سبحانی فرد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تربیت مربی
مسئول هماهنگی اداری و مالی و پشتیبانی دبیرخانه بینش مطهر شمال فارس در موسسه بینش مطهر
تربیت مربی قران کریم
مدیر مالی اجرایی معاونت اداری پشتیبانی در شرکت نفت وگاز سپانیر (قرارگاه خاتم النبیاء)
کنترل و کیفیت
مدیر مالی اجرایی معاونت اداری پشتیبانی در شرکت نفت وگاز سپانیر (قرارگاه خاتم النبیاء)
توضیحات
اینجانب عضو فعال بسیج محلات ودانشجویی بوده و تصدی مسئولیتهای آموزش اجرایی و مسئول عقیدتی سیاسی ونظارت وتایید صلاحیت پایگاه میباشم همچنین اینجانب مربی و قاری قران کریم موذن برتر ومداح اهلبیت میباشم همچنین اینجانب به صورت آزاد در آموزش پرورش منطقه با عنوان دبیر ریاضی و مربی قران تدریس داشته ام