دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

Islamic Azad University of Arabi

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
آذرشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی در آرمانگر عضو هستند که ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از مازندران، 13 درصد از کرمان، 13 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 13 درصد از اردبیل، 13 درصد از بوشهر، 13 درصد از گلستان، و -۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا امور گمرکی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
دکترا حقوق عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
دکترا کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %