دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 18 درصد از آذربایجان غربی، 18 درصد از تهران، 9 درصد از گیلان، 9 درصد از اردبیل، 9 درصد از کرمانشاه، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی امور گمرکی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %