طاهر نوبری

طاهر نوبری

بازسازی و خدمات ساختمان

۶ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
auto cad
axford
مهندسی ارزش
مهندسی ارزش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ضوابط پذیرش بتن وارماتور
دانشگاه علم وصنعت
P6
P6
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تهیه و تنظیم پیشنهاد مناسب برای مناقصات
دانشگاه امیرکبیر
پروژه‌ها
۱۳۹۳
مجتمع تجاری_اداری توسعه سینا
سرپرست دفترفنی و نظارت بر واحد اجرا
۱۳۹۰
نظارت و اجرای پروژه های عمرانی
مسئول اجرای کلیه پروژهای عمرانی
۱۳۸۷
ساختمان مسکونی
مسئول اجرا
۱۳۸۶
ساختمان ایستگاه شماره 15 تونلهای ارتباطی ، محوطه ایستگاه(مترو تبریز و حومه)
سرپرست دفتر فنی و کنترل پروژه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مترو تبریز
تکنسین آزمایشگاه بتن خط یک مترو
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات