دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس

دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 8 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 8 درصد از گیلان، 8 درصد از فارس، 8 درصد از هرمزگان، 8 درصد از ایلام، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %
دکترا حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %