سیاوش چراغی

سیاوش چراغی

کارشناس فنی و مالی ؛ اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران

۴ارتباط ۱۰مهارت
ایلام | دهلران
کارشناس فنی و مالی ؛ اداری
گمرک جمهوری اسلامی ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل خلیج فارس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس فنی و مالی ؛ اداری
گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مدیر اداری
سیمان دهلران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس فنی
نظام مهندسی ایلام
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
برسی و تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های صادراتی
لازم به ذکر میباشد که موضوع فوق دارای ژورنال ISI , ISE جهانی میباشد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات